Klášter v Kostelním Vydří

   Ačkoli budova kláštera byla při poutním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří postavena již                  v polovině 18. století - aby tu poutníkům byli k dispozici kněží každodenně, nepříznivé společenské poměry (osvícenství a vláda Josefa II.) tehdy příchodu řeholníků zabránily. Snad by jimi bývali byli bosí karmelitáni.

   Ve skutečnosti byla služba při mariánské svatyni svěřena řeholnímu společenství teprve v roce 1908. Patron kostela baron Bedřich Dalberg z Dačic pozval karmelitány z Rakouska, aby se ujali duchovní správy kostela a farnosti. Nejprve tu tedy žila a působila komunita bratří německé národnosti, pak od r. 1921 až do druhé světové války jen jeden, nanejvýš dva čeští kněží karmelitáni. Karmelitánů českého původu totiž zatím více nebylo. Když se po druhé světové válce rýsovaly příznivější vyhlídky, nástup komunistů k moci je zmařil.

   Od rozehnání zdejší komunity tří kněží v r. 1950 mohl v Kostelním Vydří nadále zůstat pouze jeden z nich -            P. Melichar Karásek. Zemřel v roce 1985. Pak sem přicházeli karmelitáni - poslední žijící z původní trojice,                 P. Metoděj Minařík, i ti přijatí do řádu mezitím tajně - již jen jako poutníci.

   Po změně společenských poměrů v roce 1989 předal brněnský biskup od července 1990 správu poutního místa, farnosti i klášter znovu karmelitánům - nové komunitě bratří v čele s převorem P. Cyrilem Vojtěchem Kodetem.

NÁVŠTĚVA NAŠEHO MÍSTA:

   Náš klášter není klasický starý klášter s výzdobou a výstavnými místnostmi k prohlížení. Je to v podstatě stará fara, v níž nic pamětihodného k vidění není. A většinu z jejích prostor využíváme k ubytování lidí hledající duchovní ztišení a vnitřní obnovu. Proto zde ani nenabízíme žádné prohlídky. K prohlédnutí je samozřejmě kostel, který je otevřen téměř celý den k volnému vstupu. Mši svatou v kostele s Vaším knězem je možné si domluvit na 739 964 471, nebo na kostelni.vydri/zavinac/karmel.cz 

Hned vedle areálu kostela a kláštera je velké parkoviště a veřejné WC (i pro invalidy). V areálu je prodejna knih a devocionálií, je možné si tam také zakoupit nějaké nápoje a kávu či zmrzlinu: Prodejna Karmelitánského nakladatelství, tel. 384 420 295

Duchovní správa

Z našeho kláštera spravujeme v současné době 6 farností:

Duchovní správce P. Václav Brož, OCarm.,

739 964 471, 604 229 669, vaclav(zavinac)karmel.cz

- KOSTELNÍ VYDŘÍ (Kostelní Vydří, Prostřední Vydří, Velký Pěčín, Víska) 

- LIPOLEC (Hostkovice, Lidéřovice, Lipolec, Peč [Letní Strana])


Duchovní správce P. Marian P. Masařík, OCarm., 

775 970 461, marian(zavinac)karmel.cz

VOLFÍŘOV (Brandlín, Dolní Němčice, Lipová, Poldovka, Radlice, Řečice, Šach, Velká Lhota, Volfířov)


Duchovní správce P. Serafim J. Smejkal, OCarm., 

775 390 318, serafim(zavinac)karmel.cz

- ČESKÝ RUDOLEC (Český Rudolec, Horní Radíkov, Lipnice, Markvarec, Nová Ves, Radíkov)

- KOSTELNÍ MYSLOVÁ (Černíč, Horní Myslová, Kostelní Myslová, Mysletice, Myslůvka, Olší, Zadní Vydří)

- MATĚJOVEC (Dolní Radíkov, Matějovec, Nový Svět, Radíkov, Rožnov, Stoječín)


Farní vikář pro Kostelní Vydří P. Antonín M. Příkaský, OCarm.,

antoniosp(zavinac)seznam.cz


 


     V současnosti pod vedením převora P. Václava Brože tvoří komunitu ještě čtyři bratři: P. Marian Petr Masařík, P. Antonín Marek Příkaský, P. Serafim Jan Smejkal, a br. Pavel Slováček.

     Od r. 1991 je Kostelní Vydří určeno generálem řádu také jako noviciátní dům, v němž se novým zájemcům o řeholní život dostává základní přípravy.

     Mimo pastorační službu ve farnosti a poutníkům v Kostelním Vydří působí bratři také v duchovní správě farností Volfířov, Lipolec, Matějovec, Český Rudolec a Kostelní Myslová. Od příchodu bosých karmelitek do bývalého františkánského kláštera v Dačicích také slouží sestrám jako zpovědníci.

     Pro údržbu poutního místa a službu poutníkům mají velký význam finanční dary našich dobrodinců, zvláště formou pravidelné podpory. Svým případným darem můžete přispět na číslo účtu: 601893369/0800 u České spořitelny. Budeme Vám velmi vděční. Poutníky a dobrodince vytrvale zahrnujeme do svých modliteb a každý týden ve středu v 18:00 hodin sloužíme mši svatou za všechny poutníky a dobrodince. Na vyžádání rádi potvrdíme přijetí daru pro odpočet ze základu daně.

     Od založení Karmelitánského nakladatelství se jeho činnost do značné míry odehrávala v klášteře nebo byla odtud řízena, proto i jméno Kostelní Vydří bylo dosud s nakladatelstvím úzce spojeno. Dnes je sídlo KNA v Praze v Thákurově ulici, ale karmelitánům již nepatří.