! UZAVÍRKA SILNICE KOLEM KLÁŠTERA !

   Ve dnech 5.9. - 21.10.2022 bude prováděna oprava komunikace vedoucí kolem našeho kláštera od křižovatky pod vodojemem (směr na Řečici) přes celé Kostelní Vydří až po odbočku na Zadní Vydří (před židovským hřbitovem) - viz. mapka níže. 

   Do kláštera tedy bude možné přijet pouze od Dačic první odbočkou na Kostelní Vydří a pak polní cestou od památné karmelitánské hrušky nahoru k dačické bráně. Vše bude značeno. V případě horšího počasí to asi nebude úplně snadné.

Pokud bude cesta nahoru ke klášteru rozmoklá, je možné nechat auto vpravo na louce hned za památnou hruškou. Je to domluveno s nájemcem pozemku.  Aktuální značení se může měnit. 

PŘÍJEZDOVÁ CESTA KE KLÁŠTERU: 


Vichřice v Kostelním Vydří 20.6.2022

Milí přátelé Karmelu a poutního místa v Kostelním Vydří,

     minulý týden v pondělí se naším areálem prohnala menší vichřice a trošku nám poničila areál.            V areálu pod kostelem vichr vyvrátil lípu, která nás stínila během letních poutí, pod areálem dvě břízy a v rezervaci a lesíku kolem hřbitůvku několik dalších stromů. Nápor vichru, deště a krup trval jen pár minut, ale zanechal stopy, které jsme odklízeli dva dny (zpřístupnění hlavních cest a areálu), zbytek odklízíme postupně. Naštěstí se nám nabídlo několik z Vás - našich přátel - na brigádnickou pomoc (pomáhala i těžká technika) a tak třetí den už byla značná část uklizena. Pařez po skolené lípě z areálu jsme umístili do rezervace, kde na něj můžete přijít nakouknout. Ve fotogalerii můžete shlédnout fotky po vichřici - abyste nás nepodezírali, že jsme se rozhodli "svévolně si areál upravit".. :-).           Nejstarší lípa u vchodu do ambitů přišla asi o 3 velké větve, ale stojí dál. Některé další byly "pocuchány" a přišly o část své krásy. Panna Maria si areál ochránila tak, že nedošlo k žádným větším škodám (trochu nám zateklo do kláštera a do stodoly), ani k žádným úrazům. Chceme Vás takto maličko připravit na vizuální změnu, kterou naše poutní místo v posledních dnech prošlo a uchránit Vás tak případného šoku, že je něco jinak, než jak to znáte... 

Společenství pro holky a kluky od 11 do 15 let


Upozornění na působení sekty SINČCHONDŽI

Milí bratři, 

chtěl bych vás upozornit na aktivní působení sekty SINČCHONDŽI. Jedná se o nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech se od křesťanství zásadně odchyluje. Členové sekty občas postávají u vchodu kostela a kontaktují věřící, především mladé lidi.           K tomu, aby zaujali, používají různé manipulativní techniky - nevinné pozvání na kávu, nabídku lekci angličtiny či biblického studia... Pod těmito záminkami navazují přátelství a tomu, kdo na to přistoupí, postupně změní život k nepoznání - počínaje zanedbáváním vlastních povinností, konče odtrhnutím od vlastní víry, přátel i rodiny.

Prosím, upozorněte zejména mladé farníky, aby si dávali pozor na cizí osoby, které s nimi takto chtějí navázat kontakt.

Informace o sektě a svědectví lidí, kteří sektou prošli: <https://www.facebook.com/dcmbrno/posts/10159657006362300>.

https://www.shincheonjibezprikras.info

Vítání zakladatele sekty na letišti...

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci


STAVTE S NÁMI

Prosíme, pomozte nám dostavět klášter v Drastech: