Kdo z vás by měl vážný zájem jet s námi na Dominikovo kněžské svěcení, dejte mi vědět na mail: antoniosp/zavinac/seznam.cz. Buď bychom vás rozdělili do aut nebo objednali autobus. 

Je také možné se připojit k přípravné modlitební aktivitě před svěcením - MODLITEBNÍ ŘETĚZEC

PROHLÁŠENÍ ČBK K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ OHLEDNĚ MANŽELSTVÍ A RODINYPODĚKOVÁNÍ

K 31.12.2022 ukončil svou službu člena ekonomické rady naší farnosti pan Josef Kadlec. K témuž datu ukončil svou službu zvoníka dolního kostela také pan Bohumír Koukal. Děkujeme jim oběma touto cestou za jejich ochotnou službu být takto v naší farnosti nápomocnými a vyprošujeme od Pána pokojné dny seniorského věku a pevné zdraví.

NOVÉ SLUŽBY

Službu zvonění v dolním kostele se ujali manželé Václav a Jitka Šimkovi, č. p. 69. I jim děkujeme          za ochotu ke službě. Vzhledem k zaměstnání však budou schopni zvonit až odpoledne po návratu            z práce.

Na další období 5-ti let byli jmenováni tito členové ekonomické rady:

Josef Navrátil, Ctibor Habal, František Benda a Vladimír Henzl. Děkujeme za jejich ochotu takto sloužit farnímu společenství. Pan Bohumír Koukal odešel v říjnu 2023 k Pánu, kéž ho bohatě odmění za vše dobré, co pro nás vykonal.


Modlitba za nového prezidenta 


 Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za (budoucího) nejvyššího představitele našeho státu: pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

ZDROJ: www.vira.cz 
Vichřice v Kostelním Vydří 20.6.2022

Milí přátelé Karmelu a poutního místa v Kostelním Vydří,

     minulý týden v pondělí se naším areálem prohnala menší vichřice a trošku nám poničila areál.            V areálu pod kostelem vichr vyvrátil lípu, která nás stínila během letních poutí, pod areálem dvě břízy a v rezervaci a lesíku kolem hřbitůvku několik dalších stromů. Nápor vichru, deště a krup trval jen pár minut, ale zanechal stopy, které jsme odklízeli dva dny (zpřístupnění hlavních cest a areálu), zbytek odklízíme postupně. Naštěstí se nám nabídlo několik z Vás - našich přátel - na brigádnickou pomoc (pomáhala i těžká technika) a tak třetí den už byla značná část uklizena. Pařez po skolené lípě z areálu jsme umístili do rezervace, kde na něj můžete přijít nakouknout. Ve fotogalerii můžete shlédnout fotky po vichřici - abyste nás nepodezírali, že jsme se rozhodli "svévolně si areál upravit".. :-).           Nejstarší lípa u vchodu do ambitů přišla asi o 3 velké větve, ale stojí dál. Některé další byly "pocuchány" a přišly o část své krásy. Panna Maria si areál ochránila tak, že nedošlo k žádným větším škodám (trochu nám zateklo do kláštera a do stodoly), ani k žádným úrazům. Chceme Vás takto maličko připravit na vizuální změnu, kterou naše poutní místo v posledních dnech prošlo a uchránit Vás tak případného šoku, že je něco jinak, než jak to znáte... Společenství pro holky a kluky od 11 do 15 let


Upozornění na působení sekty SINČCHONDŽI

Milí bratři, 

chtěl bych vás upozornit na aktivní působení sekty SINČCHONDŽI. Jedná se o nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech se od křesťanství zásadně odchyluje. Členové sekty občas postávají u vchodu kostela a kontaktují věřící, především mladé lidi.           K tomu, aby zaujali, používají různé manipulativní techniky - nevinné pozvání na kávu, nabídku lekci angličtiny či biblického studia... Pod těmito záminkami navazují přátelství a tomu, kdo na to přistoupí, postupně změní život k nepoznání - počínaje zanedbáváním vlastních povinností, konče odtrhnutím od vlastní víry, přátel i rodiny.

Prosím, upozorněte zejména mladé farníky, aby si dávali pozor na cizí osoby, které s nimi takto chtějí navázat kontakt.

Informace o sektě a svědectví lidí, kteří sektou prošli: <https://www.facebook.com/dcmbrno/posts/10159657006362300>.

https://www.shincheonjibezprikras.info

Vítání zakladatele sekty na letišti...

R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci


STAVTE S NÁMI

Prosíme, pomozte nám dostavět klášter v Drastech: