Příjezd ke klášteru je do 21.10.2022 ztížen, více ZDE

PŘÍŠTÍ SBÍRKA:   

30.neděle v mezidobí (23.10.2022) - sbírka na misie