PŘÍŠTÍ SBÍRKA:   

7.neděle v mezidobí (19.2.2023) - sbírka Haléř sv. Petra