PŘÍŠTÍ SBÍRKA:   

29.neděle v mezidobí (22.10.) - Na misie