PŘÍŠTÍ SBÍRKA:   

24.neděle v mezidobí (15.9.2024) - Na bohoslovce a církevní školství