PŘÍŠTÍ SBÍRKA:   

Slavnost Seslání Ducha Svatého (28.5.2023) - sbírka na charitativní účely 

12.neděle v mezidobí (25.6.) - sbírka na bohoslovce a církevní školství