Ubytování a catering

Ubytování a catering

Pro lepší péči o poutníky a hosty založili bratři karmelitáni společnost Vyderský klášter, s. r. o., která zajišťuje ubytování a stravování v prostorách kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří.

Ubytování

Po předchozí domluvě je možné si u nás zajistit ubytování, a to pouze za účelem duchovní obnovy či ztišení. Podrobné informace k ubytování Vám sdělí P. Marian Masařík, O.Carm,

e-mail: ubytovani@vyderskyklaster.cz; tel.: 733 742 788.


Catering - www.catering-vydri.cz

Společnost Vyderský klášter, s. r. o. zajišťuje také catering na rodinné oslavy a firemní akce. Dle přání a chuti připravíme teplý i studený raut.
Podrobné informace ke cateringu Vám sdělí šéfkuchař Karel Kružík: tel. 731 638 541.


Vyderský klášter, s. r. o.
Kostelní Vydří 58
380 01 Dačice
IČO 46581766
DIČ CZ46581766
e-mail: info@vyderskyklaster.cz
tel.: 733 742 788
BÚ: 170634399/0800