Kontakty

UBYTOVÁNÍ KONTAKT ZDE

Po předchozí domluvě je možné si u nás zajistit ubytování, a to pouze za účelem duchovní obnovy či ztišení. 

Prodejna Karmelitánského nakladatelství

- tel. 384 420 295 vydri (zavináč) kna.cz


farář a převor kláštera 

P. Antonín M. Příkaský, OCarm, 

antoniosp (zavináč) seznam.cz

kostelni.vydri (zavináč) karmel.cz (ZÁLEŽITOSTI KLÁŠTERA

Římskokatolická farnost Kostelní Vydří 

Kostelní Vydří 58, 380 01 DAČICE

+420 739 964 471

+420 384 420 119 /NEPOSÍLEJTE NA PEVNOU LINKU SMS, NEBUDE NA NĚ BRÁN ZŘETEL/

kostelnivydri (zavináč) dieceze.cz (FARNÍ ZÁLEŽITOSTI)

KONTAKT NA JEDNOTLIVÉ BRATRY ZDE

Jak přispět?


Českomoravská generální delegatura Řádu karmelitánů:

- obnova a údržba poutního místa - poutní kostel P.Marie Karmelské, klášter a okolí
IČO 00406104    DIČ CZ00406104
Bankovní spojení: 601891339/0800 

Římskokatolická farnost Kostelní Vydří:

- obnova a údržba dolního kostela a provoz farnosti
IČO: 690 99 898

Bankovní spojení: 5855484349/0800

   Naše farnost se prostřednictvím fondu PULS podílí            na zajištění mezd pro kněze brněnské diecéze, kterých        v našich farnostech působí 323. Výše tohoto podílu je        pro všechny farnosti stanovena částkou 40 Kč za měsíc        za každou dospělou osobu. Pokud má farnost příjem              z hospodářské činnosti, přispívá i podílem ze svých výnosů.    

    Dary donátorů fondu PULS pomáhají farnosti tento příspěvek snížit a díky tomu tak zůstává farnosti více prostředků pro její aktivity. Je možné darovat jednotlivý dar nebo se zapojit jako pravidelný "donátor". Více se dozvíte na webu www.donator.cz

Pro farnost Kostelní Vydří byl stanovena výše příspěvku na rok 2022 - 80.553,-. Děkujeme všem, kteří podporují naši farnost jako donátoři fondu PULS. 


 PŘIJÍMÁME NOVÉ KANDIDÁTY DO NAŠEHO SPOLEČENSTVÍ 

- TEDY DO ŘÁDU KARMELITÁNŮ STARÉ OBSERVANCE (tzv. "OBUTÝCH BRATŘÍ KARMELITÁNŮ").

- Jsi věřící křesťan a hledáš své místo v Božím plánu?

- Táhne tě to k modlitbě a naslouchání Pánu jako Lazarovu sestru Marii?

- Jsi zároveň ochoten přiložit ruku k dílu jako jejich sestra Marta?

- Nakoukneš rád do děl mystiků a světců Karmelu?

- Není pro tebe bible jen starou zaprášenou knihou někde v rohu knihovny?

- Chceš zkusit hledat Boží Tvář v modlitbě a práci po vzoru proroka Eliáše a Panny Marie?

- Dotýká se tě Eliášova věta "Horlivostí horlím pro Hospodina Boha zástupů"? 

Možná, že máš povolání vstoupit do Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské...

Ptej se na to Pána, a když přijdeš na to, že jste oba pro to, abys to zkusil, ozvi se nám.

Kontaktní osobou je náš bratr Dominik Smeja, OCarm, který sídlí v Olomouci Hejčíně. Volej, piš, mailuj, nebo se po předchozí domluvě přijeď podívat do některého z našich domů.

 dominik/zavinac/karmel.cz   +420739441698

Cyrilometodějské nám. 1

Olomouc - Hejčín
77900

"Využijte čas vám svěřený..." Kol 4,5

Jeden z našich výletů...